Friday, July 2, 2010

Mengapa aku dihidupkan di dunia ini..???

Untuk Sujud Menyembah Allah..
Firman Allah, maksudnya: "Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang besar." (Surah al-Bayyinah 5 : 98)

Untuk aku sebagai khalifah di muka bumi ini...
Firman Allah, bermaksud: "Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah al-An'am 6 : 165)

Untuk ku menyeru kebaikan...
Firman Allah, bermaksud: "Dan hendaklah di antara kamu satu pihak yang menyeru(berdakwah) kepada kebajikan(mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya."
(Surah Ali Imran 3 : 104)

Allah tidak jadikan aku sia-sia...
Firman Allah, Bermaksud: "Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tidak kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (Surah al-Mu'minun : 115)

0 budak kiut cakap-cakap: